پخش زنده از استودیو آموزشی استیچ 

جدول زمان بندی برنامه های زنده 

شنبه  ها
بزودی اعلام میگردد
یکشنبه ها
بزودی اعلام میگردد
دوشنبه ها
بزودی اعلام میگردد
سه شنبه ها
بزودی اعلام میگردد
چهارشنبه ها
بزودی اعلام میگردد
پنجشنبه ها
بزودی اعلام میگردد
جمعه ها
بزودی اعلام میگردد