جزئیات امتحانات حضوری و غیرحضوری پایان سال دانش‌آموزان

مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، جزئیات برگزاری امتحانات پایان سال دانش آموزان را اعلام کرد.